MBA – İşletme Tezsiz Yüksek Lisans

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans programı, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde faaliyet göstermekte ve İTÜ İşletme Mühendisliği bölümü tarafından yürütülmektedir.

Programın Amacı

Tezsiz İşletme Yüksek Lisans Programı’nın amacı, öğrencileri işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak ve belli alanlarda uzmanlaşma sağlamaktır. Böylece farklı akademik alanlarda (Mühendislik, İşletme, İktisat vb.) lisans eğitimi almış olan öğrencilere, planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmak hedeflenmektedir.

İş dünyasının giderek karmaşıklaşan yapısı, farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel amaç için çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işletme ile ilgili tüm işlevleri birlikte değerlendirebilecek bireylere daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Bu programın temel hedefi de bu gereksinimi karşılamak, yani değişik disiplinlerden gelen kişilerin işletmeyi bütünsel olarak değerlendirebilecelk bilgi ile donatılmalarını sağlamaktır.

Programın Yapısı

Program toplam 48 kredi ders ve dönem projesinden oluşmaktadır.
Bütün dersler 500 kodludur.
Bütün dersler 3+0 kredilidir.
Toplam 48 kredilik dersin 36 kredisi zorunlu derslerden oluşmaktadır.
Öğrenciler 4 seçmeli ders almak zorundadır.
Zorunlu derslerin 4 tanesi (12 kredi) ingilizce olup, programda çok sayıda seçimlik İngilizce ders bulunmaktadır.

Başvuru Koşulları:

İ.T.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Başvuru Koşullarına ek olarak
ALES puanının en az 85 (eşit ağırlık) olması
Lisans not ortalamasının 4 üzerinden 2.75, 100 üzerinden 70 olması
İ.T.Ü. İşletme Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencileri başvuramaz

Zorunlu Dersler

1. Yarıyıl
ISS501E Management Statistics
ISS503E Financial Accounting
ISS505 Yönetim ve Organizasyon
ISS507E Managerial Economics
ISS509E Marketing Management

2. Yarıyıl
ISS500E Quantitative Decision Techniques
ISS502 Üretim Yönetimi
ISS504E Corporate Finance
ISS506 İşletme Hukuku
ISS508E Organizational Behavior

3. Yarıyıl
ISS511 İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçmeli
Seçmeli

4. Yarıyıl
ISS510 Stratejik Planlama ve Yönetim
Seçmeli
Seçmeli
ISL598S Dönem Projesi

Seçmeli Dersler

ISS531E International Finance
ISS533 Sermaye Piyasası Hukuku
ISS534 Tahmin Teknikleri
ISS532E Financial Markets and Institutions
ISS551 Yönetim ve Organizasyon’da Yeni Yaklaşımlar
ISS552 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
ISS553 Ekonomi Hukuku
ISS554 Olaylarla İşçi-İşveren İlişkileri
Elektronik Ticaret Stratejileri
ISS523E Global Marketing
ISS524 Pazarlama Araştırması
ISS532S Integrated Marketing Communications
ISL520E Stratejic Marketing Management
ISS541E Technology and Industrial Dynamics
ISS542E Corporate Management of Technology
ISS543 Araştırma ve Geliştirme Yönetimi (AR-GE Yönetimi)
ISS544 Değer Akış Analizi